2986 
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS)130 Mbps Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)7.4 / 7.4 / 4.4 Gbps Firewall Latency (64 byte UDP Packets)3 μs Firewall Throughput (Packet per Second)6.6 Mpps Concurrent Sessions (TCP)2 Million
ფასის დასაზუსტებლად, გთხოვთ, დაგვიკავშრდეთ.
ფასის დასაზუსტებლად, გთხოვთ, დაგვიკავშრდეთ.
ფასის დასაზუსტებლად, გთხოვთ, დაგვიკავშრდეთ.
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)20 / 20 / 9 Gbps Firewall Latency (64 byte UDP Packets)3 μs Firewall Throughput (Packet per Second)13.5 Mpps Concurrent Sessions (TCP)2 Million New Sessions/Second (TCP)135,000
30665 
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS)3.9 Gbps Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)32 / 32 / 20 Gbps Firewall Latency (64 byte UDP Packets)3 μs Firewall Throughput (Packet per Second)30 Mpps Concurrent Sessions (TCP)4 Million
1898 
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) 125 Mbps Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)950 Mbps Firewall Latency (64 byte UDP Packets)130 μs Firewall Throughput (Packet per Second)180 Kpps Concurrent Sessions (TCP)900,000
30665 
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)32 / 32 / 24 Gbps Firewall Latency (64 byte UDP Packets)3 μs Firewall Throughput (Packet per Second)36 Mpps Concurrent Sessions (TCP)4 Million New Sessions/Second (TCP)450,000
1999 
37967 
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)36 / 36 / 22 Gbps Firewall Latency (64 byte UDP Packets)2 μs Firewall Throughput (Packet per Second)33 Mpps Concurrent Sessions (TCP)8 Million New Sessions/Second (TCP)300,000
39914 
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)36 / 36 / 27 Gbps Firewall Latency (64 byte UDP Packets)2 μs Firewall Throughput (Packet per Second)40.5 Mpps Concurrent Sessions (TCP)8 Million New Sessions/Second (TCP)450,000
მაჩვენე მეტი 10 პროდუქტი
Product filters
ფასი

 – 

  • 0
  • 39920
ყველაზე გაყიდვადი